[ Kliknutím zavrieť ]
Odoslanie správy.

OK
Rýchla správa
[ x ]
ODOSLAŤ RÝCHLU SPRÁVU
OPP

"Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán"

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, zabezpečiť plnenie povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie. v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

• Komplexné služby technika Požiarnej ochrany
• Komplexné služby Preventivára obce
• Vypracovanie a vedenie dokumentácie z OPP podľa platných právnych predpisov
• Školenie zamestnancov
• Vykonávanie Odbornej prípravy Protipožiarnych hliadok pracoviska
• Kontrola požiarnych uzáverov
• Uskutočňovanie cvičného požiarneho poplachu

Základný balíček obsahuje:

• Vypracovanie a vedenie dokumentácie OPP
• Školenie novoprijatých zamestnancov a Periodické školenie vedúcich zamestnancov a zamestnancov z oblasti OPP
• Odborná príprava Protipožiarnych hliadok pracoviska
• Vykonávanie Preventívnej protipožiarnej prehliadky
• Účasť technika Požiarnej ochrany pri kontrole HaZZ
• Vyhotovenie evakuačných plánov (grafická časť)
• Poradentstvo

Domino cukráreň Bardejov

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi. Dodanie a revízia hasiacich prístrojovDEMOSERVICE
Kutuzovova 28
08501 Bardejov
Slovakia
Tel.: 0908 773 464
e-mail: demjanovicpeter@gmail.com
© DEMOSERVICE | Všetky práva vyhradené. | vyrobil: mart-in