[ Kliknutím zavrieť ]
Odoslanie správy.

OK
Rýchla správa
[ x ]
ODOSLAŤ RÝCHLU SPRÁVU
BOZP

"Postaráme sa o Vašu bezpečnosť a bezpečnosť Vašich zamestnancov"

• Našim zákazníkom ponúkame komplexné služby dodávateľským spôsobom v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP a Ochrany pred požiarmi OPP
• Vykonávame aj komplexný servis hasiacich prístrojov a Hydrantov

Ponúkame nasledujúce služby:


• Koordinátor bezpečnosti na stavenisku
• Komplexné služby Autorizovaného bezpečnostného technika ABT
• Vyhotovenie a vedenie dokumentácie BOZP,  v zmysle platných právnych predpisov
• Posudzovanie Rizík a hodnotenie nebezpečenstva vyplývajúce z pracovných činností
• Šetrenie Pracovných úrazov
• Odborné poradenstvo
• Kontrola požitia alkoholických nápojov
• Školenie zamestnancov

 

Základný balíček obsahuje:

• Vypracovanie a vedenie dokumentácie BOZP
• Účasť ABT pri kontrolách inšpektorátom práce
• Školenie novoprijatých zamestnancov
• Školenie vedúcich zamestnancov a zamestnancov
• Vykonávanie periodickej previerky z BOZP
• Vykonávanie dychovej skúšky
• Ročná správa z BOZP

2J Antennas

Realizácia komplexných služieb v oblasti BOZP/OPP

Cactus Bardejov

Komplexná realizácia služieb v oblasti BOZP/OPP. Zabezpečenie hasiacich prístrojov a ich revízia. Obdobrná príprava protipožiarnych hliadok pracoviska.DEMOSERVICE
Kutuzovova 28
08501 Bardejov
Slovakia
Tel.: 0908 773 464
e-mail: demjanovicpeter@gmail.com
© DEMOSERVICE | Všetky práva vyhradené. | vyrobil: mart-in