Odoslanie správy.

OK
Kontroly hasiacich prístrojov
  • kontrola a revízie a servis hasiacich prístrojov a hydrantov
  • vykonávanie tlakových skúšok vnútorných a vonkajších hydrantov
  • servis značenia hasiacich prístrojov
  • umiestnenie hasiacich prístrojov
  • posúdenie účinnosti hasiacich látok vzhľadom k umiestneniu
Vyhláška č. 719/2002 Z. z.

OBSAH KONTROLY PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA A POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

1. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja zahŕňa:
1.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
1.2 kontrolu kompletnosti,
1.3 meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja,
1.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
1.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
1.6 kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
1.7 kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
1.8 umiestnenie plomby,
1.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
2. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patróne, zahŕňa:
2.1 optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,
2.2 kontrolu kompletnosti,
2.3 posúdenie kvality hasiacej látky,
2.4 kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,
2.5 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
2.6 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
2.7 kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,
2.8 kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,
2.9 kontrolu spúšťacieho mechanizmu,
2.10 kontrolu ovládacej armatúry,
2.11 kontrolu čistoty filtra,
2.12 kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,
2.13 kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
2.14 kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
2.15 umiestnenie plomby,
2.16 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
3. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja, ktorý je uvedený v § 2 ods. 2 písm. d), zahŕňa:
3.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
3.2 kontrolu kompletnosti,
3.3 kontrolu hmotnosti prístroja,
3.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
3.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
3.6 kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
3.7 kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
3.8 umiestnenie plomby,
3.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
4. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:
4.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
4.2 kontrolu kompletnosti,
4.3 meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom,
4.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
4.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
4.6 kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
4.7 kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,
4.8 umiestnenie plomby,
4.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
5. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patróne, zahŕňa:
5.1 optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,
5.2 kontrolu kompletnosti,
5.3 posúdenie kvality hasiacej látky,
5.4 kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,
5.5 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
5.6 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
5.7 kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,
5.8 kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,
5.9 kontrolu spúšťacieho mechanizmu,
5.10 kontrolu ovládacej armatúry,
5.11 kontrolu čistoty filtra,
5.12 kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,
5.13 kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
5.14 kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,
5.15 umiestnenie plomby,
5.16 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
6. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja, ktorý je uvedený v § 2 ods. 3 písm. e), zahŕňa:
6.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
6.2 kontrolu kompletnosti,
6.3 kontrolu hmotnosti prístroja,
6.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
6.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
6.6 kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
6.7 kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,
6.8 umiestnenie plomby,
6.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
Adresa:
Mgr. Peter Demjanovič
Kutuzovova 1006/28 | 085 01 Bardejov
IČO:47524243 | DIČ: 1083269704
Kontakt:
demjanovicpeter@gmail.com
0904 210 586 | 0908 773 464
Rýchla správa:
PARTNERI
www.triko.sk - veselé tričká
KOMINÁR BARDEJOV - kominárske služby
© demoservice.sk | Stránka nezbiera žiadne osobné údaje a nevyužíva súbory cookies. | vyrobil: mart-in

[ zavrieť ]
Rýchla správa
ODOSLAŤ RÝCHLU SPRÁVU