Odoslanie správy.

OK
OPP - Ochrana pred požiarmi
 • vypracovanie, vedenie a pravidelná aktualizácia dokumentácie OPP v súlade s platnou legislatívou
 • činnosť technika požiarnej ochrany
 • zabezpečenie požiarnej ochrany v obci
 • vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnej hliadky
 • školenie zamestnancov
 • vypracovanie požiarnych evakuačných plánov
 • vypracovanie požiarnych poplachových smerníc
 • vykonávanie cvičných požiarnych poplachov
viac...
BOZP
 • poradenstvo v oblasti BOZP
 • Vypracovanie  a dokumentácie pri zmene legislatívy
 • Vykonanie pravidelnej previerky bezpečnosti práce
 • Kontrola, značenie a zosúladenie pracovných priestorov s požiadavkami BOZP
 • Spracovanie harmonogramu revízií a opráv technických zariadení
 • Vykonanie vstupných a opakovaných školení vedúcich a radových zamestnancov
 • Hodnotenie rizík pre profesie alebo činnosti
 • Zostavenie návrhu zoznamu osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Pomoc pri spisovaní a šetrení pracovných úrazov
 • Účasť pri kontrolách zo strany Inšpektorátu práceVykonávanie dychovej skúšky na zistenie požitia alkoholu
viac...
Kontroly hasiacich prístrojov
 • kontrola a revízie a servis hasiacich prístrojov a hydrantov
 • vykonávanie tlakových skúšok vnútorných a vonkajších hydrantov
 • servis značenia hasiacich prístrojov
 • umiestnenie hasiacich prístrojov
 • posúdenie účinnosti hasiacich látok vzhľadom k umiestneniu
viac...
Ďalšie služby
 • kontrola a čistenie komínov
 • frézovanie komínového dechtu rôznych typov komínov
 • odborné poradenstvo
viac...
Zabezpečujeme
 • špecialista požiarnej ochrany
 • pracovná zdravotná služba (PZS)
viac...
Adresa:
Mgr. Peter Demjanovič
Kutuzovova 1006/28 | 085 01 Bardejov
IČO:47524243 | DIČ: 1083269704
Kontakt:
demjanovicpeter@gmail.com
0904 210 586 | 0908 773 464
Rýchla správa:
PARTNERI
www.triko.sk - veselé tričká
KOMINÁR BARDEJOV - kominárske služby
© demoservice.sk | Stránka nezbiera žiadne osobné údaje a nevyužíva súbory cookies. | vyrobil: mart-in

[ zavrieť ]
Rýchla správa
ODOSLAŤ RÝCHLU SPRÁVU